Jadąc w podróż, trzeba podjąć jeszcze jedną istotną decyzję, a mianowicie traktującą wyboru środka transportu. Jeśli narzuca go położenie celu, narzucając na przykład drogę morską bądź też skorzystanie z samolotu, nie nadstawia to większego kłopotu. Jeśli jednak miejsce przeznaczenia spoczywa np. w obrębie państwa, pojawiają się możliwości. Nie ma również w tym nic dziwnego, że najbardziej preferowanym jest auto. Umożliwia trafienie niemal wszędzie i uniezależnienie się od wszelkich innych środków transportu, co znajduje niemniej jednak swe odbicie w kosztach, głównie przy zwyżkujących cenach benzyny. Warto niemniej jednak zwrócić uwagę również na inne możliwości, z jakich najbardziej rozpowszechniona oraz popularna jest kolej. Oferuje ona przejazd za niską cenę w dość wygodnych w porównaniu z pojazdem warunkach, ceną jednak jest dłuższy czas podróży oraz trudność w znalezieniu środka transportu już na miejscu. Tej jednakże niedogodności względnie łatwo się pozbyć np. wypożyczając wówczas samochód – co jednak ponownie dowodzi wyższości tego właśnie nad koleją.
źródło: http://studyintheusa.pl, ld-projekt.pl, http://freedomtravel.pl, http://www.modnezwierzaki.pl

Starsze artykuły tematyczne:

Comments are closed.